W piątek 15 listopada oficjalnie otwarto w Skrzebowej nowe miejsce spotkań:,,Starą Oborę". Dzięki pracy wielu wolontariuszy jedno z pomieszczeń parafialnych zmieniło swoje przeznaczenie - dawna obora, pełniąca przez wiele lat funkcję składu rzeczy niepotrzebnych została gruntownie uporządkowana.

Usunięto niepotrzebne rzeczy, wymieniono deski stropowe, wyczyszczono ściany, założono nową instalację elektryczną i oświetlenie. To wszystko dzięki pracy wielu osób: młodzieży i dorosłych, a także dzięki środkom finansowym pozyskanym przez Koło Gospodyń Wiejskich w Moszczance w ramach konkursu,,Mikrodotacje na społeczne akcje" ogłoszonego przez Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości a współfinansowanego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Inicjatywę wsparli również:  ks. prob. Rafał Kryś oraz Stowarzyszenia Rozwoju i Współpracy Wsi Moszczanka i Skrzebowa. W uroczystości, oprócz zaangażowanych osób, uczestniczyli także m.in. burmistrz Jacek Bartczak, wiceburmistrz Piotr Rokicki, Przewodniczący Rady Gminy i Miasta Raszków Andrzej Matyba, radna powiatowa Katarzyna Spiżak oraz sołtysi: Władysława Smolińska i Tadeusz Marszał.

Otwarciu "Starej Obory" towarzyszył wernisaż wystawy,,Nasza Moszczanka ma już 100 lat. Opowieści z dawnych lat", przygotowanej przez uczniów Szkoły Podstawowej im. Arkadego Fiedlera i Armii Krajowej w Raszkowie w ramach projektu „Nasze miejsce. Lokalna historia, pamięć i dziedzictwo w edukacji dzieci i młodzieży”, realizowanego przez Stowarzyszenie,,Pracownia Etnograficzna” im. Witolda Dynowskiego w Warszawie, dofinansowanego ze środków Muzeum Historii Polski w Warszawie w ramach Programu „Patriotyzm Jutra”. Wcześniej uczniowie pod opieką nauczycielek Anny Szymankiewicz i Ewy Wojtczak uczestniczyli w wielu zajęciach warsztatowych, a następnie wcielając się w role etnografów, przeprowadzili wywiady ze starszymi osobami i zebrali informacje oraz materiały na temat historii Moszczanki.