15 marca 2019 r. w siedzibie Nadleśnictwa Antonin dokonano uroczystego otwarcia nowo wyremontowanego budynku - „Wozowni”.

Nazwę „ Wozownia” zaczerpnięto z dawnych funkcji tego obiektu, kiedy to za czasów Radziwiłłów w budynku mieściła się stajnia, wozownia i mieszkanie stangreta. W ostatnich latach obiekt ten służył jako magazyn i garaż Nadleśnictwa Antonin.

Dziś funkcje budynku bardzo się zmieniły. Na parterze odnowionego obiektu znajduję się sala konferencyjno- edukacyjna, garaż i magazyn natomiast pierwsze piętro jest siedzibą Punktu Alarmowo Dyspozycyjnego, w którym monitorowane są lasy pod kątem zagrożenia pożarowego.

Ceremonii otwarcia towarzyszyli zaproszeni goście wśród których znaleźli się: Tomasz Markiewicz Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu, dr inż. Benedykt Roźmiarek Dyrektor Ośrodka Kultury Leśnej w Poznaniu, Piotr Grygier Prezes Stowarzyszenia Absolwentów Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, przedstawiciele jednostek wchodzących w skład Leśnego Kompleksu Promocyjnego „Lasy Rychtalskie” oraz LKP „Dolina Baryczy”, wójtowie gmin Sośnie i Przygodzice, członkowie Rady Społeczno-Naukowej LKP „Lasy Rychtalskie”.

Symbolicznego aktu otwarcia czyli przecięcia uformowanej z iglastych gałązek wstęgi dokonali: Dyrektor Tomasz Markiewicz oraz Wójt Gminy Przygodzice Krzysztof Rasiak na terenie której znajduje się odnowiony budynek.

Zaproszeni goście udali się następnie do nowej sali konferencyjnej, gdzie mieli możliwość wysłuchania krótkiego wykładu historycznego jednocześnie podziwiając nową aranżację zabytkowego budynku.

Mamy nadzieję, że w przyszłości ważny zabytek Zespołu Parkowo-Pałacowego w Antoninie, który został przywrócony do świetności staraniem Nadleśnictwa Antonin, będzie służył zarówno leśnikom jak i lokalnej społeczności.