Nie wszyscy wiedzą, ze pod naszym miastem płynie ciek wodny, który odpowiedzialny jest za większość podtopień, które towarzyszą nam podczas większych opadów. Mowa o Strudze Ostrowskiej, która znajduje się w granicach administracyjnych naszego miasta.

Źródło Strugi Ostrowskiej znajduje się w Wysocku Wielkim w pobliżu dawnej gorzelni, na wysokości zbiornika retencyjnego w okolicach ulicy Kamiennej Struga Ostrowska wchodzi do kanału, który otwiera się dopiero na wysokości zakładu Sklejka Eko, następnie uchodzi do Ołoboku pomiędzy ul. Strumykową a Północną.
Na poniższej mapce zaznaczony jest przebieg Strugi Ostrowskiej czyli kanału melioracyjnego odpowiedzialnego za odprowadzenie wód opadowych z naszego miasta. To przez jego małą przepustowość przy nawalnych opadach mamy do czynienia z podtopieniami miasta.  

Jeszcze w latach 70 ubiegłego wieku Struga Ostrowska była częściowo odkryta, obecnie jest skanalizowana na odcinku zaznaczonym czerwonym kolorem a rury, w które została "wpuszczona" mają średnice blisko 2 metrów. Niestety przy nawalnych opadach nawet ta średnica kanału nie pozwala na odprowadzenie wszystkich wód opadowych z centrum naszego miasta. 

Tak wygląda nasze miasto podczas największych opadów: