Wzgórze w Wysocku Wielkim, gdzie znajduje się kościół pw. Podwyższenia Krzyża Świętego, jeden z pierwszych ośrodków chrześcijaństwa w naszej okolicy skrywa wiele tajemnic. Jedną z hipotez naukowców jest to, że kościół powstał na terenie średniowiecznego grodziska. Stowarzyszenie Miłośników Historii Lokalnej HISTORYCZNY WTÓREK zamierza zweryfikować powyższą hipotezę.

Członkowie stowarzyszenia na czele z archeologiem Sebastianem Przybylskim wykonali rekonesans terenu, oraz dokumentację filmową za pomocą drona w celu uchwyceniu miejsca grodziska i jego profilu. Jest to pierwszy krok w projekcie pt. „Tajemnice wysockiego wzgórza.” Kolejnym etapem projektu jest pozyskanie środków finansowych w celu wykonania badań geofizycznych. Stowarzyszenie Miłośników Historii Lokalnej Historyczny Wtórek dziękuje 
proboszczowi księdzu Jerzemu Kaniewskiemu za przychylność w prowadzeniu projektu!