Na przestrzeni lat 1786-1899 powstały w Odolanowie aż trzy ratusze.

Jak wynika z dokumentów miejskich, budowa pierwszego ratusza trwała dość długo, bo aż 32 lata.
Budynek ratusza stanął na środku Rynku, frontem zwróconym na północ.Niestety, konstrukcja budynku była wadliwa i groziła zawaleniem.

W tej sytuacji 21 września 1853 r. Rada Miejska podjęła decyzję o rozebraniu ratusza i wybudowaniu nowego, na miejscu, gdzie stał kiedyś odolanowski zamek.
Pracę rozpoczęto dopiero w 1870 roku, ale prace trwały sprawnie i budynek ukończono w rok.

Po ośmiu latach urzędowania cały budynek wydzierżawiło Ministerstwo Sprawiedliwości, które urzędowało przez kolejne 70 lat.

W wyniku wydzierżawienia budynku biura magistrackie zmuszone były korzystać z wynajętych, prywatnych lokali, a ponieważ taki stan rzeczy stwarzał wiele niedogodności w 1894 roku zaplanowano budowę trzeciego ratusza, zarazem blisko centrum między targowiskiem bydlęcym a Rynkiem. Uprzednio stała tam karczma.

Uroczyste położenie kamienia węgielnego odbyło się 6 maja 1898 roku. Ciekawostką jest wmurowanie dokumentu lokacyjnego wraz z opisem ówczesnych stosunków, czterech monet ,egzemplarza Odolanowskiej Gazety Powiatowej oraz kilku odcisków pieczęci. Wszystko wmurowano pod głównym wejściem do ratusza.

Prace trwały tak sprawnie, że 20 marca 1899 roku, można było rozpocząć urzędowanie. Ówczesny ratusz oprócz biur, mieścił również cztery mieszania, dwa sklepy i restaurację.
Odolanowski ratusz jest jedną z najbardziej reprezentacyjnych i unikatowych budowli na terenie naszego miasta, niestety czas zrobił swoje, budynek wymaga gruntownego remontu.
Nie mam wątpliwości, że w najbliższej przyszłości odolanowski ratusz odzyska dawny blask swej świetności.

Marcin Szyszka/odolanow.pl