"Wieże ciśnień są interesujące nie tylko ze względu na ich użytkowy charakter, ale w równym, o ile nie w większym, stopniu ze względu na ich wygląd. Pomimo jednakowej funkcji i zasady działania forma tych budowli jest bardzo zróżnicowana. Starsze wieże są często bardzo efektowne, bogato zdobione i ciekawie zaprojektowane. Dotyczy to w szczególności wież miejskich, które stały zwykle w centralnym lub najwyżej położonym punkcie miasta i miały być dumą mieszkańców.   Kształt nowych jest z reguły podporządkowany ich funkcji użytkowej, estetyka nie stanowiła priorytetu przy ich budowie. Jednak niejednokrotnie stosowanie nowoczesnych technologii dodaje im urody. Czasami są projektowane przez wybitnych architektów, jak na przykład zbudowana w 1952 r. wieża w Svaneke na Bornholmie, zaprojektowana przez słynnego architekta duńskiego – Jorna Utzona, projektanta opery w Sydney.   Jednak i te stare, zabytkowe, i te współczesne wieże ciśnień stanowią bardzo ciekawy, wyróżniający się element otaczającej nas architektury. Niestety większość starszych wież ciśnień przestała spełniać swą pierwotną funkcję. Z powodu braku środków na remonty, jak również braku pomysłu na ich nowe wykorzystanie, wieże te często niszczeją. Warto zwrócić na nie uwagę i docenić ich wartość przyznając im status zabytków techniki. Warto również zastanowić się nad możliwością ich renowacji i wykorzystania na inne cele, np. galerii, restauracji, punktów widokowych, domów mieszkalnych.   W Ostrowie Wielkopolskim wodociągowa wieża ciśnień znajduje się w Parku Adama Mickiewicza. Wieżę wybudowano w 1903 roku. Wieża zachowała plan, bryłę, materiał z okresu jej budowy. Zachował się także witraż z 1911 roku z wizerunkiem wieży i napisem „Stadt-Wasser-turm” - mieści się on w fasadzie budynku przepompowni ścieków. Wieża została wpisana do rejestru zabytków. W 1997 r. zostala sprzedana prywatnemu inwestorowi."   Tekst. M. Łoś Żródło:http://www.wiezecisnien.eu/OstrowWlkp_wodociag.htm