Szczególnie w wakacje należy pamiętać, że Powiat Ostrowski pełny jest ciekawych miejsc i pięknych obiektów, które warto zobaczyć. W tym roku renowacji poddane zostaną dwa kolejne zabytki zlokalizowane na terenie dwóch gmin Powiatu Ostrowskiego. W marcu przyznano kolejnych 30 tysięcy złotych na odratowanie najcenniejszych obiektów, które posiadają wyjątkową wartość historyczną i artystyczną.

Zasady udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkachwpisanych do rejestru zabytków, znajdujących się na obszarze Powiatu Ostrowskiego ustalone zostały uchwałą Rady Powiatu Ostrowskiego w roku 2014. Dzięki takiemu wsparciu, okazałe eksponaty lub te najmniejsze detale mogą zostać uratowane przed niszczeniem. Trzy lata wcześniej odrestaurowana już trzy obiekty, w roku 2016 cztery a w roku ubiegłym kolejne trzy obiekty. Teraz pieniądze rozdysponowane zostały na dwa następne zabytki, które trafią ręce dyplomowanych konserwatorów.

Dotacja w wysokości 8 tysięcy złotych przyznana została przez Radę Powiatu Ostrowskiego na konserwację i restaurację obrazu Św. Antoniego z kościoła p.w. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Pogrzybowie z gminy Raszków. Obraz stanowi ważny element dekoracyjny oraz przedmiot kultu Św. Antoniego. Zostanie poddany on specjalistycznym zabiegom konserwatorskim by przywrócić mu pierwotne walory estetyczne.

Druga dotacja opiewa na kwotę 22 tysiące złotych na gruntowny remont i prace konserwatorskie kościoła Św. Jana Chrzciciela na miejscowym Cmentarzu parafii Rzymskokatolickiej p.w. Ś Jana Ewangelisty w Ołoboku. Dotacja zostanie wydatkowana w szczególności na roboty ziemne podczas gruntownego remontu drewnianego kościółka cmentarnego stanowiącego szczególną wartość historyczną i kulturową.

Wszystkie prace powinny być zakończone do końca listopada, wtedy upływa termin rozliczenia dotacji.

Do 30 września można także składać wnioski kierowane do Zarządu Powiatu Ostrowskiego na kolejne obiekty. Rozdysponowane one będą podczas przydzielania środków finansowych na rok 2019

zdjecieHistorię Kościółka opisujemy TUTAJ