Odkrywając osobliwości inżynieryjne linii kolejowej Wrocław-Warszawa, warto zwrócić uwagę na dworcowe obiekty architektoniczne.