Prawie 70% uczniów uważa, że tematyka związana ze zmianami klimatu jest dla nich ważna. Dzieci chcą angażować się w kwestie ekologii, a dla 31% z nich źródłem wiedzy są nauczyciele. Właśnie wystartowała XVI edycja programu „Kubusiowi Przyjaciele Natury”, który pomaga nauczycielom w skutecznym i kreatywnym przekazywaniu wiedzy o klimacie. Zapisy ruszyły 1 września na www.przyjacielenatury.pl, partnerem merytorycznym jest UNEP/GRID-Warszawa, organizacja wspierająca misję Programu Organizacji Narodów Zjednoczonych [ONZ] ds. Środowiska.