Nauczane zawody w technikum i szkołach branżowych w ZST-E cieszą się zainteresowaniem na rynku pracy i są uznawane za kluczowe dla rozwoju gospodarki zarówno na poziomie krajowym, jak i regionalnym. Trudno nie doceniać roli maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych we współczesnej gospodarce. W przyszłości pracy dla technika elektryka i elektryka nigdy nie zabraknie, niezależnie od sposobów wytwarzania energii elektrycznej.