Jeśli myślisz o zorganizowaniu imprezy plenerowej, zapewne priorytetem jest dla Ciebie zapewnienie bezpiecznych warunków jej uczestnikom. Co zatem składa się na ten aspekt i jak zadbać o bezpieczeństwo?