Parkowanie na chodniku to dość kontrowersyjny temat – chociaż przepisy w tej kwestii są jasne, nie każdy o nich pamięta i się do nich stosuje. Na chodniku mają prawo zatrzymywać się samochody, których dopuszczalna masa całkowita nie przekracza 2,5 tony. Jednak jest dużo wyjątków, które są równie istotne i nawet auta, mające mniej niż wskazana powyżej waga, nie mogą zaparkować w danym miejscu. Poznaj wszystkie zasady postoju na chodniku!

Jakie samochody mogą parkować na chodniku?

Na chodniku, kołami jednego boku lub przednią osią auta (nie wolno stać kołami tylnej osi), zaparkować może samochód, którego dopuszczalna masa całkowita nie przekracza 2,5 tony, pod warunkiem że:

  1. We wskazanym miejscu nie występuje zakaz postoju.

  2. Zaparkowany samochód nie utrudni przejścia pieszym i szerokość pozostawionego miejsca jest nie mniejsza niż 1,5 m.

  3. Zaparkowany samochód nie utrudnia ruchu innym pojazdom.

Trzeba zwrócić uwagę na to, że formalnie samochodem osobowym jest taki, który ma to wpisane w dowodzie rejestracyjnym. Jeśli auto widnieje zarejestrowane jako auto ciężarowe, niestety nie ma możliwości parkowania według powyższych zasad. Takie auta mogą parkować tylko w wyznaczonych miejscach.

Czy można parkować na chodniku przed przejściem dla pieszych?

Parkowanie na chodniku przed przejściem dla pieszych jest dozwolone. Zakaz dotyczy parkowania na jezdni 10 m przed przejściem dla pieszych, a nie na chodniku. Jednak parkowanie jest zakazane w kilku ważnych przypadkach. W pierwszym przypadku, jeśli ograniczamy widoczność pieszych, stwarzając w ten sposób zagrożenie lub jeśli nie zostawimy 1,5 m miejsca na przejście dla pieszych. Jeśli na chodniku znajduje się wyznaczony ciąg pieszo-rowerowy lub rowerowy, również nie mamy prawa na nim parkować. Jeśli jednak przed przejściem znajdują się informacje o wyznaczonych miejscach parkingowych, również musimy się do nich dostosować.

Inne zasady parkowania na chodniku – zakaz zatrzymywania się i postoju

Jeśli przy chodniku występuje zakaz postoju i zatrzymywania się – nie możemy parkować w takim miejscu. Jeśli jednak pod znakami znajdują się tablice uzupełniające np. o zakazie lub możliwości parkowania – stosujemy się do nich, jeśli mamy wyraźnie zaznaczone, że dotyczy to chodnika.

Podsumowując - parkowanie na chodniku to dość sporny temat, ale zawsze należy pamiętać, że najważniejsze jest bezpieczeństwo. Orzeczenie sądu z 2016 roku, wydane przez Sąd Rejonowy w Słupsku XIV Wydział Karny informuje: „Jeżeli nawet miejsce zamierzonego zatrzymania lub postoju pojazdu nie narusza wyraźnego zakazu wynikającego z przepisów (art. 41 kodeksu drogowego, obecnie art. 49) lub ze znaków drogowych, zastosowanie mają ogólne przesłanki bezpiecznego zatrzymania i postoju pojazdu określone w art. 40 kodeksu drogowego (obecnie art. 46). Oznacza to, że kierujący zawsze obowiązany jest ocenić panujące warunki. Czy ze względu na stan drogi (np. szerokość jezdni), rodzaj pojazdu, warunki atmosferyczne i inne okoliczności, w jakich odbywa się ruch drogowy, pozostawienie pojazdu w tym miejscu stanowiłoby niebezpieczeństwo również ze względu na niedostateczną widoczność albo obecność utrudniającej ruch przeszkody”.