Wypowiedzenie umowy OC opłacać się nam może z różnych względów. Można to zrobić na mocy porozumienia stron, które jest zapisane właściwie w każdej umowie OC.