Nareszcie legalnie i oficjalnie zostaną zainstalowane wyświetlacze odmierzające czas do zmiany świateł sygnalizacji drogowej. Rozporządzenie w tej sprawie podpisali ostatnio ministrowie spraw wewnętrznych oraz administracji i budownictwa.

Przepis wejdzie w życie 30 dni po opublikowaniu go w Dzienniku Ustaw. Określa on także warunki techniczne umieszczania tych urządzeń oraz wymagania techniczne i funkcjonalne. O tym, jak bardzo potrzebne są takie sekundniki, kierowcy mówili od lat. Przekonywali, że pomagają one w upłynnieniu ruchu, bo dzięki nim można sprawniej reagować na zmiany świateł. Mają też wpływ na poprawę bezpieczeństwa na drogach i ograniczają ilość gwałtownych hamowań przed skrzyżowaniami.

Autorzy rozporządzenia uważają, że dzięki sekundnikom można też będzie ograniczyć zużycie paliwa, co w efekcie zmniejszy emisję dwutlenku węgla do atmosfery.