W Ostrowie Wielkopolskim w 2019 roku doszło do 1105 kolizji i wypadków. Tym samym na każdych 1000 jego mieszkańców przypada 15,3 zdarzeń drogowych. Najczęściej były one spowodowane nieudzieleniem pierwszeństwa przejazdu.