Działający w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa zespół doradczy do spraw szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami oraz przeprowadzania egzaminu państwowego na prawo jazdy pracuje nad zmianami, których celem jest podniesienie jakości szkolenia kandydatów na kierowców i poprawa warunków w systemie egzaminów państwowych