Komenda Główna Policji wspólnie z Krajową Radą Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Instytutem Transportu Samochodowego, Polską Izbą Stacji Kontroli Pojazdów, Przemysłowym Instytutem Motoryzacji i operatorem komunikatora Yanosik rozpoczęła trzecią edycję kampanii pn. „Twoje światła – Twoje bezpieczeństwo”. Celem akcji jest zwrócenie uwagi kierujących na stan i jakość oświetlenia w pojazdach, który bezpośrednio wpływa na bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego. Na terenie powiatu ostrowskiego kierowcy będą mogli bezpłatnie sprawdzić i ustawić światła w swoich pojazdach w dniach 24 .11 i 1.12 - kontroli takich można dokonać na Stacji Kontroli Pojazdów „ANCARS” w Zacharzewie na ul. Krotoszyńskiej 75 oraz w Ostrowie Wielkopolskim na ul. Strzeleckiej 57.