Będzie kolejna nowelizacja przepisów ruchu drogowego. Senatorowie przegłosowali projekt zmian, zgodnie z którymi nie zawsze przekroczenie na terenie zabudowanym dozwolonej prędkości o ponad 50 km na godzinę będzie skutkowało obligatoryjną utratą prawa jazdy. Będą tzw. okoliczności łagodzące.