Osoby działające w nieformalnej grupę archiBUNT przygotowały bardzo ciekawą koncepcję rewitalizacji tzn Mantahanu, czyli osiedla wieżowców przy ulicy Dembińskiego w Ostrowie Wielkopolskim.