Księga wieczysta to rejestr stanu prawnego nieruchomości. Księgi wieczyste są rejestrem publicznym i zawierają informacje dotyczące poszczególnych nieruchomości, takich jak nieruchomości gruntowe czy lokalowe, i praw z nią związanych.