W 2012 roku odnotowano wzrost cen gruntów rolnych w Polsce. Według Agencji Nieruchomości Rolnych koszt jednego hektara ziemi to obecnie średnio 19 tys. złotych, co dalej bilans ponad 10-procentowego wzrostu stawki. Dane nie zaskakują jednak aż tak bardzo, bo już od dekady w kraju notuje się wzrost cen ziemi rolnej, szczególnie po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej.