Księga wieczysta to dokument, który potwierdza prawo własności do nieruchomości. Przechowywana jest w odpowiednim sądzie rejestrowym i jest ważna przez cały czas trwania własności danej nieruchomości. W dzisiejszych czasach wiele dokumentów można załatwić online, więc wiele osób poszukuje możliwości sprawdzenia swojej księgi wieczystej w Internecie.