Projekt o nazwie „ o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych innych ustaw” przygotowany został przez Ministerstwo Rolnictwa i czeka na uchwałę.