Nowa polityka śmieciowa w Ostrowie zakłada podwyżkę cen za wywóz i segregację odpadów. Radni burzliwie dyskutowali o wprowadzonych zmianach. Choć konsensus został osiągnięty, na tym sprawa się nie zakończy. Kolejne nowe zasady zostaną wprowadzone w całym kraju, a dotyczyć będą odpowiedzialności zbiorowej we wspólnotach mieszkaniowej za nieprzestrzeganie przepisów o segregacji odpadów.


Rewolucja śmieciowa od lipca 2013 roku nastąpi we wszystkich gminach. To własnie jednostki terytorialne staną się właścicielami odpadów wytwarzanych przez mieszkańców. Radni gmin w przetargach wyłonią firmy odpowiedzialne za odbiór i wywóz śmieci na składowiska. Realizacja zadania będzie finansowana z opłat pobieranych od mieszkańców.


Ustawa z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2012 r., poz. 391 ze zm.) zakłada, że odpowiedzialnością za opłacanie wywozu śmieci jest obciążony właściciel nieruchomości (wspólnoty mieszkaniowej lub kamienicy). W przypadku domów jednorodzinnych nie ma wątpliwości, bo odbiór śmieci opłaca właściciel budynku, w przypadku spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych sprawa jest skomplikowana. Trwają dyskusje w określeniu kogo traktować jako właściciela budynku. Ministerstwo Środowiska z interpretacją przepisów nie ma problemu i od lipca 2013 roku to zarząd spółdzielni będzie rozliczać się z firmą wywozową.

 


Zastrzeżenia budzi realizacja przepisów dotyczących segregacji odpadów. To kwestia ważna dla mieszkańców gmin, bo jeśli ktoś zdeklaruje selektywne zbieranie odpadów, otrzyma przywilej niższej opłaty. Problem pojawi się w momencie, gdy ktoś zdeklaruje segregację, a nie wywiąże się z zadania. Takie osoby zapłacą karę oraz odsetki od ustawowej kwoty za okres, w którym naruszyli przepisy. Jako że nowe zasady obciążają finansowo gminy, kary i obowiązek spłaty odsetek spadnie na zarządcę nieruchomości. Gminy będą karać nie poszczególne osoby prywatne, ale całe spółdzielnie i wspólnoty. Kary mogą dotknąć przede wszystkim mieszkańców bloków, gdzie trudno pilnować, by wszyscy egzekwowali przepisy. Spółdzielnie lub wspólnoty, które zgłoszą w gminie, że będą segregować odpady, muszą być czujne w stosunku do mieszkańców i powinny wprowadzać system egzekwowania deklaracji.


Zmiany w ustawie śmieciowej w Ostrowie Wlkp. wprowadzane były w burzliwej i dyskusyjnej atmosferze, a nowe przepisy wróżą kolejne niedopowiedzenia, tym razem jednak nie wśród radnych, a raczej na linii mieszkańcy-zarządcy nieruchomości. Ustawodawcy przestrzegają przed konsekwencjami i apelują o dyscyplinę. Motto nowej ustawy śmieciowej: „Jeden za wszystkich, wszyscy za jednego”.