Każdy właściciel gruntu lub budynku, użytkownik wieczysty lub samoistny posiadacz jest zobowiązany do płacenia podatku od nieruchomości. Jego wysokość ustala się na szczeblu samorządowym. Jednak w krajach Unii Europejskiej system ten został ujednolicony, a posiadacze nieruchomości muszą płacić podatek katastralny. Co to jest? Czy obowiązuje w Polsce?