Zespół Szkół Ekonomicznych oraz dawna strażnica obecnie siedziba Powiatowego Zarządu Dróg, to dwa obiekty należące do Powiatu Ostrowskiego, które objęte zostały programem termomodernizacji. Budynki zyskały nowe elewacje, ale co najważniejsze ich użytkowanie będzie bardziej przyjazne środowisku i dużo tańsze.

Obie inwestycje udało się zrealizować dzięki środkom unijnym pozyskanym przez Powiat Ostrowski z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

- ‘’W ZSE termomodernizacja oznaczała nie tylko obłożenie ścian budynku głównego, łącznika i sali gimnastycznej styropianem, osuszenie ścian podziemnych w budynku głównym, ocieplenie stropodachu. W ramach zadania wymieniono grzejniki instalacji c.o. dodatkowo wyposażono je w zawory termostatyczne, zamontowano nowoczesne okna z szybami o niskiej przepuszczalności zimna. Pojawiła się także instalacja wentylacji mechanicznej powietrza w budynku głównym oraz zmodernizowano wentylację sali gimnastycznej zapewniającą odzyskiwanie ciepłego powietrza i montaż nowego oświetlenia LED’’ – powiedział Starosta Paweł Rajski.

Na dachu szkoły zamontowano 38 paneli fotowoltaicznych, które w optymalnych warunkach produkować będą nawet połowę dziennego zapotrzebowania szkoły na energię elektryczną. Już można mówić o pierwszych wymiernych efektach.

- ‘’Z wstępnej analizy porównawczej kosztów zużycia energii za I kwartał 2018 roku w porównaniu do 2017 roku wynika, że osiągnęliśmy zakładane wymierne korzyści w postaci obniżenia zapotrzebowania na energię pierwotną. To przekłada się na oszczędności w opłatach. Dodatkowo w pełni działają panele fotowoltaiczne, które w słoneczne dni, które produkują energię elektryczną o wartości ponad 60 kWh.’’ – powiedziała Beata Matuszczak dyrektor Zespołu Szkół Ekonomicznych w Ostrowie.

Im więcej słonecznych dni tym o większych oszczędności w budżecie placówki. Zrealizowane ze środków unijnych zadanie zamknęło się kwotą ok. 1,390 mln zł.

zdjecie

Gruntowną przemianę przechodzi także zabytkowy obiekt Powiatowego Zarządu Dróg. Dotąd ta powiatowa instytucja funkcjonowała w budynku o ścianach bez izolacji, ze słabo izolowanym dachem i niezaizolowanym poddaszem, drewnianymi oknami z cienkim szkłem, przepuszczalnymi starymi luksferami, nieszczelnymi drzwiami.

Wszystkie te mankamenty przyczyniające się do strat energetycznych i wymagające zwiększonego zużycia energii zostały już wyeliminowane w ramach zrealizowanej inwestycji. Dodatkowo na dachu budynku zainstalowana została instalacja fotowoltaiczna do produkcji energii elektrycznej o mocy 7 kW, która także przyczyni się do zmniejszenia zapotrzebowania na energię.

Modernizacja PZD kosztowała 0,860 mln. zł.

zdjecie

W przypadku obu inwestycji działania te, zgodnie z założonym celem projektu, przyczyniają się do poprawy efektywności energetycznej każdego budynku oszczędności oraz poprawy środowiska naturalnego poprzez zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza.