Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej zakłada, że zgodnie z założeniami Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski na lata 2018 - 2022, przybędą 64 lokale. Natomiast planowane nakłady na remonty i modernizacje w tych latach wyniosą ponad 19 milionów złotych.