WeNet uruchamia nową platformę hostingową dla małych i średnich przedsiębiorców. Tym samym jako lider cyfrowej transformacji MŚP staje w szranki z największymi podmiotami oferującymi tego typu usługi na polskim rynku.