22 września 2022 roku odbyła się inauguracja Szkoły Gospodarki Cyfrowej Junior, nowego projektu edukacyjnego Izby Gospodarki Elektronicznej skierowanego do dzieci i młodzieży. W uroczystym otwarciu udział wzięli udział prezydenci miast: Miasta Rybnika - Piotr Kuczera i wiceprezydent Miasta Łodzi - Adam Pustelnik. Prezydenci podpisali list intencyjny, w którym wyrazili chęć włączenia się w tę ważną społecznie inicjatywę edukacji uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych, także na poziomie lokalnym.