Pracodawca będzie mógł przeprowadzać prewencyjną, wyrywkową kontrolę pracowników na obecność alkoholu lub narkotyków - przewiduje projekt nowelizacji Kodeksu Pracy i ustawy o wychowaniu w trzeźwości zamieszczony w piątek na stronie Rządowego Centrum Legislacji.