W ramach IV edycji programu grantowego „WzMOCnij swoje otoczenie”, realizowanego przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne, na terenie 14 śląskich samorządów, powstają 24 projekty dotyczące m.in. edukacji i bezpieczeństwa. Granty przyznane w tej edycji programu podmiotom z województwa śląskiego mają łączną wartość blisko 470 tys. zł.