W IV edycji programu grantowego „WzMOCnij swoje otoczenie” Polskie Sieci Elektroenergetyczne przekazały lokalnym organizacjom i samorządom już ponad 4,6 miliona złotych. Pieniądze te służądo realizacji wyjątkowych inicjatyw na terenie całej Polski. W Lubuskiem powstaje siedem projektów związanych m.in. z bezpieczeństwem orazrozwojem wspólnej przestrzeni publicznej.