Społeczeństwo należy edukować w kwestiach finansowych od najmłodszych lat. Jednak oprócz aspektów czysto technicznych mocno należy akcentować sprawy związane z etyką i moralnością. „Celem nadrzędnym będzie jasne postawienie zasad: za produkt i usługę należy płacić” - stwierdził Grzegorz Olszewski, prezes Alior Banku, w trakcie Banking & Insurance Forum 2023, które odbyło się w Warszawie.