Od kilkunastu dni w stołecznym Instytucie Sportu - Państwowym Instytucie Badawczym działa pierwsza na Mazowszu komora hipoksyjna. Ministerstwo Sportu wsparło jej powstanie kwotą 742 tys. złotych. Urządzenie pozwala odbywać treningi w warunkach zbliżonych do wysokogórskich.