Dowództwo Komponentu Wojsk Specjalnych rozpoczęło akcję "Powrót do służby". Jest ona adresowana do byłych żołnierzy tego rodzaju wojsk, ale też innych rodzajów sił zbrojnych. Poszukiwani są żołnierze do zespołów bojowych i na stanowiska zabezpieczające, a także specjaliści w różnych dziedzinach.Dowództwo Komponentu Wojsk Specjalnych rozpoczęło akcję "Powrót do służby". Jest ona adresowana do byłych żołnierzy tego rodzaju wojsk, ale też innych rodzajów sił zbrojnych. Poszukiwani są żołnierze do zespołów bojowych i na stanowiska zabezpieczające, a także specjaliści w różnych dziedzinach.Dowództwo Komponentu Wojsk Specjalnych rozpoczęło akcję "Powrót do służby". Jest ona adresowana do byłych żołnierzy tego rodzaju wojsk, ale też innych rodzajów sił zbrojnych. Poszukiwani są żołnierze do zespołów bojowych i na stanowiska zabezpieczające, a także specjaliści w różnych dziedzinach.Dowództwo Komponentu Wojsk Specjalnych rozpoczęło akcję "Powrót do służby". Jest ona adresowana do byłych żołnierzy tego rodzaju wojsk, ale też innych rodzajów sił zbrojnych. Poszukiwani są żołnierze do zespołów bojowych i na stanowiska zabezpieczające, a także specjaliści w różnych dziedzinach.

Dowództwo Komponentu Wojsk Specjalnych poinformowało o akcji w środę na swojej stronie na Facebooku. "W związku z rozwojem potencjału Wojsk Specjalnych oraz wychodząc naprzeciw coraz większej liczby zgłoszeń byłych żołnierzy o chęci powrotu do służby, Dowództwo Komponentu Wojsk Specjalnych informuje, iż rozpoczynamy operację +Powrót do służby+, zarówno do Dowództwa Komponentu Wojsk Specjalnych, jak i do podległych jednostek" - napisano w informacji.

Wyjaśniono, że oferta jest przeznaczona "przede wszystkim do byłych żołnierzy jednostek specjalnych, ale też w określonych specjalnościach - do byłych żołnierzy jednostek konwencjonalnych".

Przedstawiając wymagania jakie trzeba spełnić, by powrócić do służby wymieniono "przede wszystkim": motywację do powrotu, wysoką sprawność psychofizyczną, dyspozycyjność i odpowiedzialność.

Wiek kandydujących określono: na stanowiska w zespołach bojowych – do 37 lat; na stanowiska zabezpieczające – do 45 lat, na stanowiska sztabowe – do 50 lat.

"Aby rozpocząć proces rekrutacyjny należy: wypełnić ankietę personalną, która jest dostępna na stronie internetowej Dowództwa Komponentu Wojsk Specjalnych. Wypełnioną ankietę należy przesłać na adres DKWS z dopiskiem +Ankieta personalna+. Pozytywna weryfikacja skutkować będzie zaproszeniem kandydata na kwalifikację" - poinformowano w komunikacie.

Proces kwalifikacji składa się z etapów, są to: egzamin sprawności fizycznej; badanie psychologiczne; kwalifikacja (na stanowiska zabezpieczające dla żołnierzy spoza Wojsk Specjalnych); selekcja (na stanowiska w zespołach bojowych dla żołnierzy spoza Wojsk Specjalnych) oraz rozmowa kwalifikacyjna.

Oferta "powrót do służby" skierowana jest również do byłych żołnierzy z dla innych Rodzajów Sił Zbrojnych. Wymieniono korpusy osobowe: medyczny, łączności i informatyki, obrony przed bronią masowego rażenia, a także "korpus osobowy ogólny – grupa osobowa ochrony informacji niejawnych".

"Powrót w służby możliwy jest po upływie okresu co najmniej 12 miesięcy od dnia zwolnienia do rezerwy" - podkreślono. Poinformowano też, że bliższych informacji nt. akcji "Powrót do służby" udziela Oddział Zasobów Osobowy Dowództwa Komponentu Wojsk Specjalnych.(PAP)

autor: Krzysztof Kowalczyk