Rynek pracy to miejsce, gdzie stale dochodzi do zderzenia się potrzeb dwóch grup – pracowników i pracodawców. Popularny jeszcze do niedawna model wewnętrznej polityki firm, bazujący na przekonaniu, że to pracownik powinien starać się o angaż, nie jest już aktualny. Dzisiaj, aby zapewnić sobie przewagę nad konkurencją, to firma musi przyciągnąć do siebie pracowników z najwyższymi kwalifikacjami.