Żeby dostać zasiłek dla bezrobotnych trzeba się legitymować określonym okresem zatrudnienia. Do końca maja to świadczenie będzie wynosiło 831,10 zł przez pierwsze trzy miesiące, a później będzie to 652,60 zł.