Jako oszczędzający na przyszłe świadczenie możesz założyć dla siebie indywidualne konto emerytalne (IKE) lub indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego. W obu przypadkach Twoje wpłaty są pomnażane przez instytucję zarządzającą, a Ty odnosisz korzyści podatkowe. Zobacz, jak należy odliczyć w podatku zwrot z indywidualnego konta emerytalnego.