Ustawa sejmowa wprowadziła nowy rodzaj umowy cywilnoprawnej oraz obowiązek ubezpieczenia zdrowotnego i wypadkowego pracowników sezonowych, którzy są zatrudnieni głównie w sektorze rolniczym i przetwórstwa rolno-spożywczego