Pracownicze Plany Kapitałowe to system dobrowolnego długoterminowego oszczędzania przeznaczony dla wszystkich Polaków pracujących zawodowo i podlegających obowiązkowo ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowemu, czyli zarówno pracujących na etacie, jak i na umowie-zleceniu.