Bardzo możliwe, że wkrótce niektórzy pracownicy będą musieli pracować dłużej niż przewidują przepisy, ale nie dostaną za to dodatkowego wynagrodzenia. Właściciele firm będą też mogli zlecić pracę w niedziele. Taką dolę szykują pracownikom autorzy nowego Kodeksu pracy.