Od marca tego roku handel w niedziele będzie dozwolony tylko w pierwszą i ostatnią niedziele. Pracownicy będą mieli również skrócony czas pracy do godziny 14,00 w wigilię, 24 grudnia z prawem do zachowania wynagrodzenia.