Niemal 500 dzieci i młodzieży z placówek na terenie gminy Ostrów Wielkopolski, od przedszkoli po gimnazja, wzięło udział XXV Przeglądzie Amatorskiej Twórczości Artystycznej gminy Ostrów - PATAgO. Impreza trwała prawie dwa tygodnie i obejmowała koncerty, wystawę, prezentacje sceniczne, warsztaty i wiele innych atrakcji.

Tegoroczny PATAGO przebiega pod hasłem „Dawno, dawno temu". Przegląd rozpoczął wernisaż, połączony z koncertem młodych artystów z Zespołu Szkół w Lewkowie – były to chóry z gimnazjum i szkoły podstawowej oraz soliści. 7 maja odbył się plener plastyczny, a 11 maja wernisaż wystawy fotograficznej Martyny Wasielewskiej i Natalii Kaczmarek.

12 maja organizatorzy zaprosili na przegląd małych form scenicznych, a dzień później na Przegląd Chórów, Zespołów Wokalnych i solistów. 14 maja zaprezentowały się zespoły taneczne instrumentalne oraz soliści instrumentaliści. PATAGO zakończył 18 maja Przegląd Zespołów Teatralnych, połączony z warsztatami teatralnymi.

- Tegoroczny przegląd rozłożyliśmy na kilka dni, żeby pokazać i podkreślić różnorodność tematyczną uprawianych form na terenie gminy Ostrów Wielkopolski. Wszystkie dni cieszyły się dużym zainteresowaniem - podkreśla główna organizatorka PATAGO, Beata Hajdziony z Gminnego Ośrodka Kultury.

- Zawsze z dużą radością uczestniczę w PATAGO, które jest największym gminnym świętem młodych twórców i artystów. Widać wyraźnie, że nie brakuje u nas osób wszechstronnie uzdolnionych, uprawiających różne dziedziny sztuki, dla których gmina stara się stworzyć jak najlepsze warunki do jej uprawiania - podsumowuje wójt gminy Piotr Kuroszczyk.

Wyniki:

Zespoły instrumentalne

Kategoria I – III: I miejsce Zespół instrumentalny z Zespołu Szkół w Gorzycach Wielkich

Kategoria IV – VI: I miejsce: Zespół instrumentalny z Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Topoli Małej

Soliści instrumentaliści

Kategoria I – III: Maksymilian Szymanek z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Topoli Małej, Gabriela Fojud z Zespołu Szkolno - Przedszkolnego we Wtórku

Zespoły taneczne:

Kategoria I – III: zespół taneczny z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego we Wtórku

Kategoria IV – VI: I miejsce zespół ludowy „DANTAN” ze Szkoły Podstawowej w Daniszynie, II miejsca zespół taneczny „LUNA” z Zespołu Szkół w Gorzycach Wielkich

Chóry

Kategoria I – III: I miejsce Chór Zespołu Szkolno – Przedszkolnego we Wtórku, II miejsce Chór z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Topoli Małej

Kategoria IV – VI: I miejsce Chór Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Topoli Małej, II miejsce Chór Zespołu Szkół w Gorzycach Wielkich

Kategoria gimnazja: Nagroda dla Chóru Zespołu Szkół w Gorzycach Wielkich

Zespoły wokalne

Kategoria I – III: Przyznano trzy równorzędne nagrody: Zespół wokalny Zespołu Szkół w Gorzycach Wielkich, Zespół wokalny Zespołu Szkół w Sobótce, Zespół wokalny Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Wysocku Wielkim

Kategoria IV – VI: I miejsce Zespół wokalny” Bławatki” z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Wysocku Wielkim, II miejsce Zespół wokalny Zespołu Szkół w Sobótce, III Zespół wokalny „Cantate” Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Słaborowicach

Kategoria gimnazja: I miejsce Zespół wokalny Zespołu Szkół w Sobótce, II miejsce Zespół wokalny Zespołu Szkół w Lamkach

Soliści wokaliści

Kategoria I – III: I miejsce Olga Kiełtyka z Zespołu Szkół w Sobótce, II miejsce Wiktoria Urbaniak Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Topoli Małej, III miejsce Klaudia Zaradna Zespołu Szkół w Gorzycach Wielkich

Kategoria IV – VI: I miejsce Agata Orzechowska Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Wysocku Wielkim, II miejsce Agnieszka Dymała Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Topoli Małej, III miejsce Mateusz Kusicielek ze Szkoły Podstawowej w Daniszynie, III miejsce Julia Błaszczyk ze Szkoły Podstawowej w Łąkocinie

Kategoria gimnazja: I miejsce Laura Kaczorowska Zespołu Szkół w Lamkach, II miejsce Dominika Płóciennik z Zespołu Szkół w Gorzycach Wielkie, II miejsce Dominika Kuźnicka z Zespołu Szkół w Sobótce

W I części PATaGO wzięło udział 15 przedszkoli z terenu gminy Ostrów Wielkopolski: Zespół Szkolno - Przedszkolny w Wysocku Wielkim, Przedszkole Biniew, Przedszkole Czekanów, Zespół Szkolno - Przedszkolny Wtórek, Przedszkole Daniszyn, SP. Łąkociny, Publiczne Przedszkole w Słaborowicach, Przedszkole Sobótka, SP. Franklinów, Przedszkole Lewków, Przedszkole Lamki, Przedszkole Gorzyce Wielkie, Zespół Szkolno Przedszkolny Topola Mała, Publiczne Przedszkole w Borowcu.