Władze uzdrowisk i terenów turystycznych apelują do minister edukacji narodowej, żeby wprowadzono na wzór ferii zimowych ruchome terminy letnich wakacji i wydłużono je do trzech miesięcy