Sędzia Anna Maria Wesołowska, inicjatorka edukacji prawnej młodzieży, autorka wielu publikacji, a także osobowość telewizyjną znana z emitowanych przez TVN programów „Sędzia Anna Maria Wesołowska” oraz „Wesołowska i mediatorzy”, gościła 5 października 2021 r. w murach III Liceum Ogólnokształcącego w Ostrowie Wielkopolskim.

Sędzia w toku swojej pracy obserwowała narastające zjawisko przestępczości wśród nieletnich oraz wzrost źródeł zagrożeń ich bezpieczeństwa. Postanowiła temu przeciwdziałać, stawiając na edukację prawną społeczeństwa. Stała się ambasadorem ogólnopolskiej kampanii społeczno - edukacyjnej „Bezpieczne dziecko dzięki edukacji prawnej”. Jest autorką wielu publikacji i felietonów skierowanych do młodzieży na temat prawa. Zainicjowała program uczestniczenia w rozprawach sądowych uczniów jako formy edukacji prawnej. Zachęca uczniów do tworzenia w szkole „kącików prawnych”, które mają za zadanie pomagać młodzieży w trudnych sytuacjach. Kładzie nacisk na uświadomienie młodym ludziom, że to, co czasami wydaje się niewinnym żartem, może mieć swój finał na sali sądowej.

- Niezwykle ciekawe, inspirujące i pełne refleksji spotkania dedykowane były określonym odbiorcom: młodzieży, nauczycielom, rodzicom i zaproszonym gościom, którzy na co dzień współpracują ze szkołą w zakresie profilaktyki. Na zaproszenie odpowiedzieli m.in. przedstawiciele: Komendy Powiatowej Policji, Powiatowej Straży Pożarnej, Starostwa Powiatowego, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej- napisali organizatorzy.

Na zakończenie każdy miał możliwość zadania pytania, otrzymania autografu i zrobienia sobie pamiątkowej fotografii.