Uczestnicy 39. Zjazdu Nadzwyczajnego Związku Harcerstwa Polskiego zmienili prawo zakazujące druhom palenia tytoniu i picia alkoholu. Za tą zmianą głosowało 80% uczestników zjazdu. Uznali oni, że po przeszło 100. latach obowiązywania, dotychczasowy kodeks jest staroświecki i nieaktualny i postanowili, że od teraz dorośli członkowie ZHP będą mogli legalnie pić alkohol i palić papierosy, ale „powinni być od nich świadomie wolni”.