Już 13.11 w Odolanowie odbędzie się III Bieg Uliczny o Puchar Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów. Organizatorzy przygotowali nagrody dla uczestników i ciepły posiłek.

Bieg ma na celu promocję biegania jako najprostrzą formę aktywności oraz propagowanie zdrowego stylu życia. Przewidziane są dwa biegi- pierwszy bieg dzieci i młodzieży do 16 lat- start wspólny o godzinie 11:00, drugi- bieg główny otwarty +16 lat kobiety i mężczyźni- start wspólny. Start i meta przy Zespole Szkół w Odolanowie al. Jana Pawła II 1
Dzieci i młodzież do 16 lat będzie musiała pokonać długość 1 km, trasa będzie prowadzić płaską asfaltową ulicą i kostką brukową; bieg główny natomiast to trasa o długości 10 km. W biegu otwartym mogą startować osoby, które w dniu zawodów mają ukończone min. 16 lat oraz oświadczą pisemnie, że zapoznali się z regulaminem biegu i startują na własną odpowiedzialność. Zawodnicy w wieku 16-18 lat muszą posiadać zgodę rodziców lub prawnych opiekunów na udział w biegu.
Pierwszych 150 osób otrzyma pamiątkowe medale, wszyscy uczestnicy biegu otrzymają pamiątkowe dyplomy, po biegu dla zawodników przewidziany jest ciepły posiłek. Zgłoszenia dokonują szkoły lub osoby indywidualne do dnia 07.11.2016r. w sekretariacie Zespołu Szkół w Odolanowie. Zgłoszenia w formie elektronicznej do dnia 07.11.2016 r. TUTAJ organizatorzy pobierają opłatę startową w wysokości 30 zł. 

Program minutowy:
Start- meta- Przed głównym wejściem do Zespołu Szkół w Odolanowie
9:30-10:30- Przyjmowanie zgłoszeń do biegu dzieci i młodzieży w sekretariacie zawodów
9:30-11:30- Wydawanie numerów startowych i przyjmowanie zgód do biegu głównego w sekretariacie zawodów
11:00- Start do biegu dzieci i młodzieży
11:40- Zbiórka wszystkich uczestników zawodów przy głównym wejściu przy Zespole Szkół
11:45- Otwarcie zawodów
12:00- Start Biegu Głównego
ok. 14:00- Wręczenie pucharów, medali oraz dyplomów. Zakończenie zawodów.