Elektrolity to niezbędne jony soli, związane z gospodarką wodną organizmu. Zlokalizowane są w krwi, osoczu i płynach tkankowych. Występują w postaci kationów dodatnich (potas, sód, wapń, magnez) i anionów ujemnych (fosforany, chlorki, siarczany, białczany, kwasy organiczne). Elektrolity są wsparciem dla układu krwionośnego, oddechowego, mięśniowego i nerwowego.