Klub BM Slam Stal wystosowało odwołanie od tej decyzji do Komisji Odwoławczej Polskiego Związku Koszykówki. Ponadto, Zarząd BM Slam Stal wystąpił do Sędziego Dyscyplinarnego PLK S.A. dr Jakuba Kosowskiego z wnioskiem o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego wobec Ivana Almeidy.

Pełna treść poniżej: