Wyniki otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu przez Gminę Miasto Ostrów Wielkopolski w roku 2019 – II Tura

Zgodnie z warunkami otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu przez Gminę Miasto Ostrów Wielkopolski w roku 2019 – II Tura, ogłoszonego w dniu 03.06.2019 roku, wyniki przeprowadzonego postępowania konkursowego podaje się do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego,          w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na portalu internetowym Urzędu Miejskiego.

 

Link do wyników:

http://bip.ostrow-wielkopolski.um.gov.pl/bip/chapter_176909.asp?soid=82CF245DE86D4C648B098718A38BBFE6